Hôn nhân giữa những người nước ngoài.Trường hợp người nước ngoài ly hôn tại Nhật Bản thì Visa sẽ ra sao?

記事更新日:

Nếu người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật mang tư cách lưu trú Visa Gia Đình 「家族滞在」 hay Phối Ngẫu của Người Vĩnh Trú 「永住者の配偶者等」, Sau khi ly hôn để tiếp tục sinh sống tại Nhật bắt buộc phải chuyển đổi Visa. Kể cả trong trường hợp Visa cũ vẫn còn hạn, nhưng nếu bạn không tiến hành làm thủ tục chuyển đổi Visa trong khoảng thời gian qui định thì dù sau đó có làm cũng sẽ có khả năng bị trượt. Ngoài ra những người đã sinh sống lâu năm tại Nhật có thể được chuyển qua Visa Định Trú 「定住者」. Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải thích cụ thể về thủ tục làm Visa sau khi Ly Hôn của người nước ngoài đang sống tại Nhật Bản.

Thủ tục khi Ly hôn của vợ chồng người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật

Sau khi ly hôn của cặp vợ chồng người nước ngoài thì cũng có trường hợp cần phải làm thủ tục liên quan tới Tư Cách Lưu Trú ( Visa) nhưng cũng có trường hợp không phải làm.Có các thủ tục Bao gồm Thông Báo Ly hôn「離婚をしたことについての届出」và Chuyển Đổi Visa「在留資格(ビザ)の変更」.

Sau khi ly hôn cần làm thủ tục tại Cục Xuất Nhập Cảnh hay không tuỳ thuộc vào từng loại Visa.

Suy nghĩ một cách thông thường thì khi kết hôn bạn làm thủ tục để có được Tư Cách Lưu Trú thì khi Ly hôn cũng cần phải làm thủ tục, tuy nhiên nếu bạn có được Visa nhờ lý do khác mà không phải vì Kết hôn thì không cần thiết phải báo cáo việc Ly hôn với Cục Xuất Nhập Cảnh.

「Tư cách lưu trú gia đình như 「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「家族滞在」

Nếu các thành viên gia đình mang Tư Cách Lưu Trú như 「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「家族滞在」(Hoạt động đặc định 「特定活動 liên quan tới gia đình tương tự như Visa 「家族滞在」)thì cần phải thông báo hoặc làm thủ tục lên Cục Xuất Nhập Cảnh.
Thủ tục cần tiến hành là 「配偶者に関する届出」làm trong 14 ngày sau khi Ly hôn, trường hợp tiếp tục lưu trú mà không trở về nước thì cần tiến hành Chuyển Đổi Visa trong thời hạn được qui định.

Tư Cách Lưu Trú của người Lao Động như 「永住者」「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」

Trong trường hợp người có “Vĩnh Trú”, ví dụ, bằng cách kết hôn với “người Nhật” hoặc “Người Có Vĩnh Trú”, thì không cần các thủ tục như thông báo và thay đổi thị thực, bao gồm cả những người đã có “Vĩnh Trú” trong một khoảng thời gian ngắn vì các yêu cầu đã được nới lỏng.

Đối với những người đang có Tư Cách Lưu Trú liên quan tới Lao Động như 「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」thì cũng không cần làm thủ tục Thông Báo hay Chuyển đổi Visa.

Bổ Sung: Những vấn đề khi làm thủ tục Ly Hôn

Trong trường hợp kết hôn giữa người nước ngoài, về nguyên tắc, ly hôn sẽ được ly hôn dựa trên luật pháp của nước bạn. Tuy nhiên, nếu luật áp dụng khác nhau tùy thuộc vào quốc tịch và nguồn gốc của cặp đôi, bạn cũng có thể ly hôn theo luật của Nhật Bản
Thực tế khi mối quan hệ vợ chồng bị rạn nứt( như tình trạng ly thân) hay bạn không làm thủ tục ly hôn tại nước của bạn thì điều đó không có nghĩa bạn được tiếp tục lưu trú bằng các Visa 「永住者の配偶者等」,「日本人の配偶者等」、「家族滞在」. Bởi các tư cách lưu trú trên đều dựa trên việc Sống Cùng Nhau. Vì vậy trường hợp mối quan hệ bị rạn nứt và ly thân thì nên nhanh chóng tiến hành làm thủ tục chuyển đổi Visa.

Thủ tục Thông báo Ly Hôn tại Cục Xuất Nhập Cảnh có 2 bước.

1. Thông báo về việc Ly Hôn 「離婚をしたことについての届出」
2. Chuyển đổi Tư Cách Lưu Trú (Visa)

Nếu bạn Ly hôn trong 2 tuần cần nộp giấy liên quan tới người phối ngẫu 「配偶者に関する届出」

Nếu bạn ly hôn hoặc mất người thân là người phối ngẫu (vợ hoặc chồng), bạn phải nộp “báo cáo về vợ / chồng của bạn” cho văn phòng nhập cư trong vòng 14 ngày kể từ ngày ly hôn hoặc mất người thân. Để tiếp tục cuộc sống tại Nhật sau khi ly hôn nếu trường hợp thay đổi Tư Cách Lưu Trú mà không nộp giấy 「配偶者に関する届出」thì sẽ bị gặp nhiều bất lợi. Nhất định bạn phải nộp giấy này.

▶Tham khảo mẫu giấy tại đây:「配偶者に関する届出

Cần Chuyển Đổi Visa trong thời hạn được qui định.

Những người mang Visa 「永住者の配偶者」「日本人の配偶者」「家族滞在」thì đều là những cặp vợ chồng hoặc là những người sinh sống cùng nhau với tư cách lưu trú là gia đình.
Chính vì vậy sau khi ly hôn sẽ phải chuyển đổi sang một loại Visa khác trong thời gian qui định hoặc trở về nước, đó là qui định cơ bản tại Nhật.

Thời gian được qui định tức là đối với người mang Visa 「永住者の配偶者等」và「日本人の配偶者等」sẽ là trong vòng 6 tháng, đối với Visa 「家族滞在」(gồm cả Visa 「特定活動」liên quan đến gia đình tương tự như Lưu Trú Gia Đình) sẽ là 3 tháng.
Trường hợp Visa 「家族滞在」là 3 tháng, Visa 「永住者の配偶者等」là 6 tháng , ví dụ bị quá mất 1 ngày thì trường hợp bị Cục Nhập Cảnh gọi lên có thể it nhưng Nếu để quá 6 tháng mới tiến hành Chuyển Đổi Visa thì khả năng cao sẽ bị gọi lên và hỏi lý do, điều này sẽ rất bất lợi cho bạn.

Tuy nhiên nếu tái hôn tại Nhật, với những người đang có Visa 「永住者の配偶者等」tái hôn với người có Visa Vĩnh Trú 「永住者」thì không cần Chuyển Đổi Tư Cách Lưu Trú. Cụ thể chúng tôi sẽ giải thích phía dưới.

Tư Cách Lưu Trú(Visa) sau Ly Hôn chuyển đổi như thế nào thì tốt?

Nếu Ly Hôn bạn không thể ở lại Nhật với tình trạng như hiện tại vì sẽ phải thay đổi Tư Cách Lưu Trú (Visa). Trường hợp đang đi làm thì sẽ Chuyển đổi thành Visa Lao Động, Nếu tái hôn thì sẽ chuyển thành Visa Gia Đình, trường hợp bắt buộc phải ở lại Nhật thì bạn sẽ được xem xét ở Visa Định Trú.

Trường hợp đang đi làm sẽ chuyển sang Visa Lao Động

Tôi nghĩ rằng ngay cả khi có việc làm hay thất nghiệp thì để mưu sinh trong cuộc sống bạn vẫn phải tìm kiếm một công việc, nếu có việc làm thì sẽ chuyển đổi sang Visa Lao Động.

Nếu bạn là dân văn phòng, nhận được lương thì sẽ chuyển đổi sang một trong các loại Tư Cách Lưu Trú sau 「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能1号」, Nếu bạn khởi nghiệp kinh doanh thì sẽ áp dụng Visa 「経営・管理」. Hoặc trong những ngành nghề trên bạn là một người ưu Tú có thể chuyển sang Visa 「高度専門職1号」. Tùy thuộc vào từng tình trạng cư trú, nền tảng giáo dục và yêu cầu kinh nghiệm làm việc mà phạm vi nội dung công việc có thể khác nhau. Dưới đây là một ví dụ về thị thực lao động nhiều người đã xin được.

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: hikaku-1-1024x576.png

Nếu tái hôn sẽ chuyển đổi sang Visa Gia Đình

Nếu bạn tái hôn trong khoảng thời gian được qui định(3 tháng hoặc 6 tháng) thì bạn sẽ được chuyển đổi sang một loại Visa Gia Đình khác.
Trường hợp này tuỳ thuộc vào Quốc Tịch, Visa của người mà bạn tái hôn thì tình trạng cư trú cũng như việc nộp đơn sẽ thay đổi.
Ví dụ người đang mang Visa 「永住者の配偶者等」tái hôn với người Vĩnh Trú 「永住者」thì sẽ giữ nguyên Tư Cách Lưu trú 「永住者の配偶者等」, không cần chuyển đổi cho tới lần Gia Hạn Visa tiếp theo.
Trường hợp kết đã kết hôn với người Nhật và mang Visa 「日本人の配偶者等」,nếu tái hôn với người mang Visa Lao Động thì sẽ được chuyển đổi sang Visa 「家族滞在」hoặc「特定活動」,nhưng có một vài điểm lưu ý cho trường hợp này.

Trước hết, tất nhiên, không được phép kết hôn giả mạo với mục đích cư trú.
Không hạn chế về việc Tái hôn nhưng nếu thời gian quen biết nhau và kết hôn của 2 người ngắn thì hồ sơ xin Tư Cách Lưu Trú có khuynh hướng bị điều tra khắt khe. Nếu tái hôn trong vòng 3 tháng, 6 tháng bạn cần phải cẩn thận vì rất dễ bị nghi ngờ là cuộc hôn nhân giả. Ngoài ra, Nhật Bản có thời gian chờ tái hôn theo Bộ luật Dân sự (kể từ tháng 7 năm 2023), cũng áp dụng cho người nước ngoài kết hôn tại Nhật Bản. Thị thực kết hôn sẽ được xin sau khi kết hôn, vì vậy hãy xác nhận cẩn thận.

Cho tới thời điểm hiện tại bạn đang lưu trú với tư cách Người Phối Ngẫu của Vĩnh Trú「永住者の配偶者等」 sẽ có những lưu ý sau. Nếu chuyển đổi sang tư cách lưu trú Visa Gia Đình 「家族滞在」sẽ có những hạn chế về công việc vì chế độ sẽ khác với khi bạn mang Visa 「永住者の配偶者等」
Nếu bạn có được tư cách lao động 「資格外活動許可」 thì có thể làm thêm 1 tuần 28 tiếng, nhưng với người đang làm công việc full time thì vấn đề này chuyển đổi sẽ rất khó khăn.

Ngoài ra có trường hợp vì lý do nào đó mà phải ở lại Nhật( Người Định Trú)

Ví dụ trường hợp Kết Hôn và sinh sống tại Nhật một thời gian dài, bạn không có gia đình hoặc công việc ngay cả khi bạn trở về quê hương của mình, và bạn gặp bất lợi khi trở về , hoặc nếu bạn có một đứa con ruột với người Nhật và có quyền nuôi con và nuôi con ở Nhật Bản, bạn có thể nộp đơn xin tình trạng cư trú Định Cư “「定住者」” (nó được gọi là “Định Trú Ly Hôn”).
Tuy nhiên, tình trạng cư trú này được gọi là “Người Định Trú” có thể được áp dụng bởi những người có hoàn cảnh không thể khác được, có một số tiêu chí sàng lọc nhất định, và không phải tất cả những người đã ly dị với người Nhật đều có thể xin được.

Thủ tục xin Chuyển Đổi sang Định Trú

Trường hợp kết hôn và sinh sống tại Nhật một thời gian dài, hoặc lý do đặc biệt nào đó có thể được xét duyệt sang Visa Định Trú. Để xin Visa này việc chuẩn bị thật sự phải rất cẩn trọng.

Trường hợp sau khi Ly Hôn có thể xin Định Trú

Visa Định Trú「定住者」 là một loại Visa chỉ nhận được khi có lý do thật sự đặc biệt mới được cấp. Chính về thế cho dù đủ những điều kiện dưới đây cũng có thể không được chấp nhận, nhưng cũng có thể không đủ điều kiện lại được chấp nhận. Đặc biệt những người có Visa Gia Đình 「家族滞在」khá là khó xin.

・Sau khi kết hôn cho tới lúc ly hôn bạn phải có một khoảng thời gian nhất định( thường là trên 3 năm ※) có tài sản hoặc thu nhập ổn định trong cuộc sống tại Nhật.
・Ngoài ra, trường hợp có lý do đặc biệt( ví dụ nuôi con tại Nhật và con chỉ nói được tiếng Nhật, hoặc muốn tiếp tục điều trị bệnh tại Nhật)

※ Nếu bạn ly thân trong một khoảng thời gian dài ví dụ khoảng thời gian Đàm Phán Ly Hôn thì sẽ có thể bị đánh giá là 「Cuộc sống hôn nhân không được tiếp diễn liên tục trong một thời điểm」 Ngoài ra trên trang web của Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh có ghi các trường hợp cho phép và không cho phép của Visa”「永住者の配偶者等」” .Tuy thông tin cũ nhưng bạn có thể tham khảo và xác nhận link dưới đây.

▶Tham khảo mẫu giấy tại đây:「「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例及び認められなかった事例について

Thủ tục chuyển đổi sang Visa Định Trú

Đơn đăng ký cho Người Định Trú「定住者」 sẽ được xử lý tại văn phòng nhập cư có thẩm quyền đối với nơi cư trú. Thủ tục về cơ bản được thực hiện bởi chính người đó, nhưng bạn cũng có thể nhờ Luật Sư Hành Chính hoặc Luật Sư nộp đơn thay bạn.

Hạn Làm Thủ Tục Là Khi Nào

Nếu bạn đổi sang thị thực làm việc sau khi ly hôn, bạn sẽ nộp đơn ngay khi ký hợp đồng lao động. Ngoài ra, nếu bạn tái hôn, bạn sẽ nộp đơn sau khi kết hôn. Như đã giải thích ở trên, nếu người nước ngoài mang Visa 「永住者の配偶者等」tái hôn với người Vĩnh Trú thì không cần làm thủ tục chuyển đổi Visa cho tới lần gia hạn tiếp theo (cần thông báo cho vợ/chồng). Đối với người Định Trú sẽ tiến hành sau khi chuẩn bị hồ sơ nhưng để cho chắc chắn thì sau khi ly hôn bạn hãy làm thủ tục trong thời hạn đã được qui định.

※ Đối với Người Định Trú này chỉ có thể xin Chuyển Đổi Tư Cách Lưu Trú. Sau khi trả lại thẻ cư trú 1 lần thì sẽ không thể làm thủ tục Xin Giấy Chứng Nhận Tư Cách Lưu Trú 「在留資格認定証明書交付申請」để tái Nhập Cảnh.

Các Tài Liệu Cần Thiết

Vợ Chồng Người Nước Ngoài có Visa Định Trú 「定住者」khi ly hôn thì sẽ chuẩn bị các tài liệu cần thiết theo tình trạng cá nhân. Sau đây là một ví dụ.

Các Tài Liệu Cần Thiết
・Đơn Xin Chuyển Đổi Tư Cách Lưu Trú 在留資格変更許可申請書
・Ảnh
・Giấy Chứng Nhận Thụ Lý Ly Hôn離婚証明受理証明書
・Thông báo về điều kiện việc làm/giấy chứng nhận việc làm雇用条件通知書/在職証明書
・Copy sổ tiết kiệm
・Giấy chứng nhận thuế cư trú, giấy chứng nhận nộp thuế住民税の課税証明書、納税証明書
・Giấy tờ tuỳ thân身元保証書
・Giấy cư trú住民票
・Giấy lý do理由書
・Thẻ ngoại kiều、hộ chiếu(sẽ đưa ra lúc nộp đơn

Về giấy trình bày lý do bạn nên viết khoảng 2 trang giấy A4 để giải thích ví dụ như lý do cần thiết phải ở lại Nhật , hay có đủ thu nhập trang trải cuộc sống khi bạn ở lại. Đây không phải tiết lộ thông tin mà là những điều Giám Định Viên Nhập Cư họ cần phải điều tra, bạn có thể ghi ngắn gọn.

Tổng hợp

Phía trên đây chúng tôi đã giải thich về Tư Cách Lưu Trú cũng như thủ tục cho trường hợp Ly Hôn của cặp Vợ Chồng người Nước Ngoài.
Về cơ bản ai đã có Tư Cách Lưu Trú nhờ Kết Hôn thì khi Ly Hôn cũng sẽ phải báo lên Cục Nhập Cảnh, có thể trở về nước hay chuyển đổi Visa trong thời hạn được qui định.
Nếu không có dự định Tái Hôn hoặc chưa đủ điều kiện lấy Visa Lao Động trong khi sinh sống ở Nhật thời gian dài và nguyên nhân nào đó không thể trở về nước thì có thể được chấp nhận với Tư Cách Lưu Trú là Định Trú 「定住者」.

Lời khuyên từ Luật sư Hành Chính
Trường hợp thay đổi tư cách lưu trú sau Ly hôn, để mọi thủ tục tiến hành suôn sẻ, không bị trượt bạn nên xác minh chính xác sẽ chuyển đổi sang Visa nào, tốt hơn nhất là nên xin được tư vấn từ các nhà chuyên môn.
Đặc biệt nếu chuyển đổi sang Định Trú 「定住者」thì phần tài liệu đính kèm và tờ khai lý do bạn nên được tư vấn bởi người có nhiều kinh nghiệm làm Visa sẽ có những lời khuyên và chuẩn bị hồ sơ một cách chu đáo nhất.

配偶者ビザや家族呼び寄せでお困りの方、ご相談ください

当事務所は、出入国在留管理庁(入管)に対する、国際結婚のサポートや海外在住者の招へいのための手続き、国内在留者の家族ビザへの変更の申請代行を行なっております。初回相談無料。

お問い合わせには1営業日以内に回答致します。

  • まずは、じっくりお話をお伺いさせていただきます。初回は基本無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所もしくはZoom等を利用したビデオ会議システムで行います。
  • お問合せ時の注意点
メールでのお問い合わせ

    【ご確認ください】

    ページトップへ戻る